KARTA INFORMACYJNA nr  8 

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

OPŁATY:

w zależności od miejsca przedłożenia wolne od opłaty lub płatne 17 zł lub 31 zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1

pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

niezwłocznie

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Spraw Obywatelskich, inspektor Rusiniak Stanisław

tel. 086 2771 145 wew. 29 pokój nr 6

TRYB ODWOŁAWCZY:

Wojewoda Podlaski w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wydanie zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2017r. poz.657, z późn. zmianami)

UWAGI:

Opłata w BS Ciechanowiec: 67 8749 0006 0000  1241 2000 0030

Data sporządzenia:15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 19.01.2018 r.

Opracował: Stanisław Rusiniak

Sprawdził: Teresa Wyszyńska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisław Rusiniak

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Michał Chojnowski

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Michał Chojnowski

Data publikacji: 2008-02-13