karta15

 

KARTA INFORMACYJNA nr  15

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym wraz ze szkicem reklamy z zaznaczoną treścią, kolorystyka i wymiarami,

- kserokopię pozwolenia na budowę, jeżeli reklama ma być wolnostojąca, trwale związana z gruntem bądź jeśli reklama ma być świetlna lub podświetlana usytuowana poza obszarem zabudowanym

OPŁATY:

Opłata za 1m2 powierzchni reklamy – 0,50zł za każdy dzień

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

pokój nr 15 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Inwestycji, samodzielny referent - Andrzej Czołomiej

pokój numer 18, tel. 86 2771 145 wew. 44

TRYB ODWOŁAWCZY:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1440 ),

- Uchwała Nr 131/XX/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

UWAGI:

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu: Bank Spółdzielczy – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

Data sporządzenia: 15.03.2007r.

Data aktualizacji: 30.09.2016 r.

Opracował: Andrzej Czołomiej

Sprawdziła: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czołomiej

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2016-10-04

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13