KARTA INFORMACYJNA nr  17

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI

WYMAGANE DOKUMENTY:

OPŁATY:

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł

(zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 783 z późn. zm.)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18- 230 Ciechanowiec

pokój nr 15 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 7 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Inwestycji, podinspektor - Izabela Wojciuk

pokój nr 13, tel. (86) 2771 145 wew.  24

TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie, za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z  2016 poz. 778 z późn. zm)

UWAGI:

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 

Data sporządzenia:15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 31.10.2016

Opracowała: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Kendzierska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2016-10-31

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13