KARTA INFORMACYJNA nr  18

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

WYPIS /WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu

OPŁATY:

Opłata skarbowa :

  1. Od wypisu:

a)       do 5 stron- 30 zł

b)       powyżej 5 stron- 50 zł

  1. Od wyrysu :

a)       za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

b)       nie więcej niż – 200 zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

pokój nr 15 (sekretariat) , od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 14 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Inwestycji, podinspektor - Izabela Wojciuk

pokój nr 13, tel. 086 2771 145 wew.  24

TRYB ODWOŁAWCZY:

nie stosuje się

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie wypisu/ wyrysu

PODSTAWA PRAWNA:

-      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm)

-      Ustawa z dnia 9 listopada 2004 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

UWAGI:

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

Data sporządzenia:15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 06.07.2018 r.

Opracowała: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Kendzierska

Data wytworzenia: 2007-03-15

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2018-07-06

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13