KARTA INFORMACYJNA nr  26

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Sprzedaż nieruchomości i lokali na rzecz najemcy

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podanie o sprzedaż nieruchomości lub lokalu mieszkalnego najemcy

OPŁATY:

wolne od opłaty skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1

pokój nr 15 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od złożenia wniosku o kupno do spisania protokołu  uzgodnień w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 3-4 miesiące.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Inwestycji, inspektor - Janina Araźna,

tel. 086 2771 145 wew. 16, pokój nr 12

TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

akt notarialny

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015r. poz. 1774, z późn. zmianami)

  - Uchwała Nr 99/XX/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

  - Uchwała Nr 92/XIV/04 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec.

UWAGI:

Sprzedaż lokali mieszkalnych może nastąpić tylko na rzecz najemcy lokalu ( najemca-osoba, z którą zawarta jest umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony)

Data sporządzenia: 15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 07.09.2016 r.

Opracował: Janina Araźna

Sprawdził: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Janina Araźna

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2016-10-04

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13