KARTA INFORMACYJNA nr  27

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

OPŁATY:

Opłata skarbowa od zezwolenia – 82 zł

Opłatę należy dokonać na konto Urzędu: BS Ciechanowiec – 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

pokój nr 15 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 30 dni od złożenia kompletu dokumentów

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Inwestycji, inspektor - Waldemar Radziszewski,

tel. 086 2771 145 wew. 44,  pokój nr 18

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia - Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 14 dni od dnia otrzymania zezwolenia

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zezwolenia

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r., poz. 687)

UWAGI:

 

Data sporządzenia:15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 07.09.2016 r.

Opracował: Waldemar Radziszewski

Sprawdził: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Waldemar Radziszewski

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2016-10-04

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13