KARTA INFORMACYJNA nr  28

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Podział nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie wnioskodawcy o zaopiniowanie podziału

- tytuł własności gruntu (akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu , decyzja administracyjna, wypis z księgi wieczystej)

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów

- wstępny projekt podziału

- podanie wnioskodawcy o zatwierdzenie podziału

- mapa podziałowa otrzymana od geodety(zatwierdzona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wysokiem Mazowieckiem)

OPŁATY:

wolne od opłaty skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

pokój nr 15 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

postanowienie -14 dni

decyzja - 30 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Inwestycji, inspektor - Janina Araźna

tel. 086  2771 145 wew. 16, pokój  nr 12

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od daty otrzymania postanowienia w terminie 7 dni przysługuje zażalenie za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

Od daty otrzymania decyzji w terminie 14 dni przysługuje odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży.

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

I etap wydanie postanowienia

II etap wydanie decyzji

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zmianami)

UWAGI:

Postanowienie niezbędne jest do wykonania dokumentacji podziałowej przez geodetę i stanowi I część dokumentacji podziałowej,

 Data sporządzenia: 15.03.2007r.

Data aktualizacji: 07.09.2016 r.

Opracował: Janina Araźna

Sprawdził: Marzena Kendzierska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Janina Araźna

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2016-10-04

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13