KARTA INFORMACYJNA nr 32

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Decyzja w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym

 

OPŁATY:

 

Wolne od opłaty skarbowej

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1

pokój nr 18 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Referat Finansowy

Inspektor – Anna Czapkowska

Inspektor – Halina Kobryniak

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Po przeanalizowaniu wniosku oraz materiałów dowodowych organ podatkowy wydaje decyzję uznaniową w przedmiotowej sprawie

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 67 a § 1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 późn.zm.)

 

UWAGI:

 

 

Data sporządzenia: 15.03.2007 r.

Data aktualizacji:

Opracował: Anna Czapkowska

Sprawdził: Jadwiga Koc

Zatwierdził: Mirosław Reczko

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Murawski

Wprowadzający: Krzysztof Murawski

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2008-02-14

Opublikował: Krzysztof Murawski

Data publikacji: 2008-02-12