KARTA INFORMACYJNA nr 34

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

 

Zaświadczenie  o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości  

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

21 zł  od każdego egzemplarza zaświadczenia

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1

pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansowy - inspektor Halina Kobryniak

pokój nr 3 , tel. 086 2771 145 wew. 18

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 7 dni

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 306a § 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn. zm

UWAGI:

 

Data sporządzenia: 15.03.2007 r.

Data aktualizacji:

Opracował: Halina Kobryniak

Sprawdził: Anna Czapkowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Murawski

Wprowadzający: Krzysztof Murawski

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2008-02-14

Opublikował: Krzysztof Murawski

Data publikacji: 2008-02-12