KARTA INFORMACYJNA nr 36

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

 

Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podanie o wydanie zaświadczenia

 

OPŁATY:

 

Opłata skarbowa – 17 zł.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1

pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansowy

Inspektor  – Anna Czapkowska

Inspektor – Halina Kobryniak

Inspektor – Dorota Porzezińska

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 7 dni.

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 306a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa

( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 późn. zm.)

 

UWAGI:

 

Data sporządzenia: 15.03.2007 r.

Data aktualizacji:

Opracował: Dorota Porzezińska

Sprawdził: Anna Czapkowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Murawski

Wprowadzający: Krzysztof Murawski

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2008-02-14

Opublikował: Krzysztof Murawski

Data publikacji: 2008-02-12