KARTA INFORMACYJNA nr  39

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

 

Korekta podatku leśnego od osób fizycznych

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Informacja o lasach składana każdorazowo przy zmianie powierzchni.

 

OPŁATY:

 

Wolne od opłaty skarbowej

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1,

pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Do 30 dni od dnia złożenia informacji

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Referat Finansowy

Inspektor  – Anna Czapkowska

Inspektor – Dorota Porzezińska

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji ustalającej lub zmieniającej wymiar podatku

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)

 

UWAGI:

 

Data sporządzenia: 15.03.2007 r.

Data aktualizacji:

Opracował: Dorota Porzezińska

Sprawdził: Anna Czapkowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Murawski

Wprowadzający: Krzysztof Murawski

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2008-02-14

Opublikował: Krzysztof Murawski

Data publikacji: 2008-02-12