KARTA INFORMACYJNA nr  41

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

 

Decyzja w sprawie udzielenia ulgi w podatku rolnym
z tytułu nabycia gruntów na utworzenie
lub powiększenie gospodarstwa rolnego

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Podanie o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu  nabycia gruntu   na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego

- Kserokopia aktu notarialnego

 

OPŁATY:

 

Wolne od opłaty skarbowej

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1

pokój nr 18 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Referat Finansowy

Inspektor  – Anna Czapkowska

Inspektor – Dorota Porzezińska

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydanie decyzji

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 12 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn.zm.)

UWAGI:

 

Data sporządzenia: 15.03.2007 r.

Data aktualizacji:

Opracował: Dorota Porzezińska

Sprawdził: Anna Czapkowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Murawski

Wprowadzający: Krzysztof Murawski

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2008-02-14

Opublikował: Krzysztof Murawski

Data publikacji: 2008-02-12