KARTA INFORMACYJNA nr  43  

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA DZIECKA

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia lub karty martwego urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz protokołu zgłoszenia urodzenia

- Dowody osobiste rodziców do wglądu

OPŁATY:

 Sporządzenie aktu urodzenia - wolne od opłaty skarbowej

1 odpis aktu urodzenia, wydany bezpośrednio po sporządzeniu aktu również zwolniony jest z opłaty skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego w miejscu urodzenia dziecka

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia, wybiera dziecku imię z urzędu oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka

TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sporządzenie aktu urodzenia i wydanie 1-egz odpisu skróconego aktu urodzenia

PODSTAWA PRAWNA:

 

- Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2015 r. poz 225)

 

UWAGI:

 

 

Data sporządzenia: 16.03.2015 r.

Data aktualizacji: 09.03.2017 r.

Opracował: Emilia Malinowska

Sprawdził: Barbara Niewiarowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Malinowska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-12