KARTA INFORMACYJNA nr  44  

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

ZMIANA IMIENIA (IMION) DZIECKA

WYMAGANE DOKUMENTY:

-       Wniosek o przyjęcie oświadczenia obojga rodziców o zmianie imienia (imion) ich dziecka

-       Dowody osobiste rodziców (do wglądu)

OPŁATY:

11 zł za przyjęcie oświadczenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wybrany Urząd Stanu Cywilnego

(w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 16 , od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie – w dniu złożenia wniosku.

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

pokój nr 16, tel. 086 2771 145 wew. 25

TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.

PODSTAWA PRAWNA:

 - Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

UWAGI:

 Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nr  

67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec

w dniu złożenia wniosku

 

Data sporządzenia: 16.03.2015 r.

Data aktualizacji: 09.03.2017 r.

Opracował: Emilia Malinowska

Sprawdził: Barbara Niewiarowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Malinowska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-12