KARTA INFORMACYJNA nr  45  

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

UZNANIE OJCOSTWA

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Oświadczenia o uznania ojcostwa w formie protokołu

- Dowody osobiste rodziców do wglądu

OPŁATY:

Złozenie oświadczenia - wolne od opłaty skarbowej

Na wniosek – odpis zupełny aktu urodzenia  - 33 zł.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wybrany Urząd Stanu Cywilnego

(w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 16 , od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

pokój nr 16, tel. 86 277 11 45 wew. 25

TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Na wniosek matki lub ojca wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa.

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2015 r. poz 225)

UWAGI:

Data sporządzenia: 16.03.2015 r.

Data aktualizacji: 09.03.2017 r.

Opracował: Emilia Malinowska

Sprawdził: Barbara Niewiarowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Malinowska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-12