KARTA INFORMACYJNA nr  48  

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ŚLUB

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Wniosek

- Dowody osobiste do wglądu

- Dokumenty uzasadniające konieczność skrócenia terminu

OPŁATY:

Zezwolenie 39zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa

(w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 7 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

pokój nr 16 tel. 086 2771 145 wew. 25

TRYB ODWOŁAWCZY:

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o odmowie.

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zezwolenie na skrócenie teminu oczekiwania na ślub

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 23 z późn. zm.)

UWAGI:

Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy, wymaga to wcześniejszego uzgodnienia terminu ślubu.

Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nr:

67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec.

Data sporządzenia: 16.03.2015 r.

Data aktualizacji: 09.03.2017 r.

Opracował: Emilia Malinowska 

Sprawdził: Barbara Niewiarowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Malinowska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-12