KARTA INFORMACYJNA nr  50  

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Dowód osobisty do wglądu

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

- Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

OPŁATY:

38 zł za zaświadczenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wybrany Urząd Stanu Cywilnego

(w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 16 , od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przyjęcie zapewnienia i wydanie zaświadczenia w dniu zgłoszenia

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

pokój nr 16, tel. 86 277 11 45 wew. 25

TRYB ODWOŁAWCZY:

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o odmowie.

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przyjęcie zapewnienia i wydanie zaświadczenia.

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

UWAGI:

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nr:

67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec w dniu złożenia wniosku.

Data sporządzenia: 16.03.2015 r.

Data aktualizacji: 09.03.2017 r.

Opracował: Emilia Malinowska 

Sprawdził: Barbara Niewiarowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Malinowska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-12