KARTA INFORMACYJNA nr  53    

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

WYDANIE ODPISÓW SKRÓCONYCH, ZUPEŁNYCH I WIELOJĘZYCZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

-            wniosek o wydanie odpisu aktu

-       Dokument tożsamości osoby wnoszącej o wydanie odpisu

OPŁATY:

22 zł – wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego,

22 zł – wydanie odpisu wielojęzycznego aktu stanu cywilnego,

33 zł – wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego,

lub w zależności od celu do którego ma być wykorzystany odpis, może być zwolniony z opłaty skarbowej lub nie opdlegać opłacie skarbowej.

Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nr 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec w dniu złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wybrany Urząd Stanu Cywilnego

(w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 16 , od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 16, tel. 86 277 11 45 wew. 25

TRYB ODWOŁAWCZY:

Wojewoda Podlaski w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub odmowa wydania odpisu w formie decyzji

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23 z późn. zm.)
 

UWAGI:

 

Data sporządzenia: 16.03.2015 r.

Data aktualizacji: 09.03.2017 r.

Opracował: Emilia Malinowska

Sprawdził: Barbara Niewiarowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Malinowska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-12