KARTA INFORMACYJNA nr  54    

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

WPISANIE AKTU STANU CYWLINEGO SPOPRZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Dokument tożsamości osoby wnioskującej o wpisanie aktu do wglądu

- Wniosek o wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

- Odpis aktu stanu cywilnego wydany przez zagraniczny urząd przechowujący akt orginalny

- Tłumaczenie urzędowe na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula lub odpis aktu wydany na druku wielojęzycznym

- Opcjonalnie odpisy aktów do wpisania:

* aktu urodzenia: odpis aktu małżeństwa rodziców,

* aktu małżeństwa: odpisy aktów urodzenia małżonków,

* aktu zgonu: odpis aktu urodzenia przy stanie cywilnym osoby zmarłej kawaler/panna lub odpis aktu małżeństwa przy stanie cywilnym osoby zmarłej żonaty/zamężna, wdowiec/wdowa, rozwiedziony/rozwiedziona.

OPŁATY:

50 zł – wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po wpisaniu aktu

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wybrany Urząd Stanu Cywilnego

(w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 16 , od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 16, tel. 86 277 11 45 wew. 25

TRYB ODWOŁAWCZY:

Wojewoda Podlaski w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpisanie aktu stanu cywilnego lub odmowa wpisania aktu w formie decyzji,

wydanie 1 odpisu zupełnego aktu.

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz 1257)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2015 r. poz 225)

UWAGI:

 Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nr

67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec w dniu złożenia wniosku.

Data sporządzenia: 16.03.2015 r.

Data aktualizacji: 22.02.2018 r.

Opracował: Barbara Niewiarowska

Sprawdził: Barbara Niewiarowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Malinowska

Data wytworzenia: 2018-02-22

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2018-02-22

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-12