KARTA INFORMACYJNA nr  59   

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

SPORZĄDZENIE TESTAMENTU (ALLOGRAFICZNEGO)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Ustny wniosek osoby, która chce wyrazić swoją ostatnią wolę.

OPŁATY:

22 zł – opłata za sporządzenie testementu

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wybrany Urząd Stanu Cywilnego

(w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 16 , od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki – do uzgodnienia z osobą wnioskującą.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 16, tel. 86 277 11 45 wew. 25

TRYB ODWOŁAWCZY:

nie przysługuje

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy (testamentu)

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

UWAGI:

 Wpłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu nr

67 8749 0006 0000 1241 2000 0030 Bank Spółdzielczy Ciechanowiec w dniu złożenia wniosku.

Data sporządzenia:16.03.2015 r.

Data aktualizacji: 12.12.2016 r.

Opracował: Emilia Malinowska

Sprawdził: Barbara Niewiarowska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Malinowska

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-12

Data modyfikacji: 2016-12-12

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-12