KARTA INFORMACYJNA nr  62

Urząd Miejski w Ciechanowcu

Tytuł sprawy:

Decyzja o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie decyzji dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Załączniki:

-          umowa o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem,

-          dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy do kształcenia młodocianych pracowników

-          dyplom, świadectwo lub zaświadczenie ukończenia nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywanej pracy,

OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1

pokój nr 15 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

podinspektor ds. Oświaty, Barbara Czarnecka

tel. 086 2771 145 w.28, pokój numer 15

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Ciechanowca

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji

PODSTAWA PRAWNA:

-          Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r., poz. 2156, z późn. zm.)

-          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.)

UWAGI:

 

Data sporządzenia:15.03.2007 r.

Data aktualizacji: 08.09.2016

Opracował: Barbara Czarnecka

Sprawdził: Agnieszka Uszyńska

Zatwierdził: Mirosław Reczko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Czarnecka

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2008-02-13

Data modyfikacji: 2016-09-08

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2008-02-13