Urząd Miejski w Ciechanowcu


Godziny urzędowania:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

7:30 - 15:30

8:00 - 16:00

7:30 - 15:30

 

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy czwartek w godzinach od 1000 – 1600.
Jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

 


Informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.umwp-podlasie.pl/bip/ciechanowiec udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1764 tj.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 14, w godzinach pracy Urzędu.


Urząd Miejski w Ciechanowcu prowadzi zbiór przepisów gminnych i udostępnia je nieodpłatnie do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 14, w godzinach pracy Urzędu.


Urząd Miejski w Ciechanowcu prowadzi zbiory Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego i udostępnia je nieodpłatnie do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 , pokój Nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Wskazane numery Monitora Polskiego B udostępniane są zainteresowanym osobom w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku w pokoju Nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2017-07-24

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2003-08-26