REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY CIECHANOWIEC

 


1. Uchwała Nr 152/XXXII/97 Rady Miejskiej Ciechanowiec z dnia 28 kwietnia 1997 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ciechanowiec. /Zadobrze – zabudowa usługowo-produkcyjna; ul. Wińska – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna; lokalizacja przemysłu skórzanego w strefie oczyszczalni ścieków/

Pobierz: Treść planu, Załącznik graficzny 1, Załącznik graficzny 1a, Załącznik graficzny 2, Załącznik graficzny 3, Załącznik graficzny 4, [metadane].


2. Uchwała Nr 157/XXXIII/97 Rady Miejskiej Ciechanowiec z dnia 9 czerwca 1997 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ciechanowiec. /lokalizacja szkoły podstawowej/

Pobierz: Treść planu, Załącznik graficzny 1, Załącznik graficzny 2, [metadane].


3. Uchwała Nr 94/XIV/99 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec. /ul. Mogilna – budowa kościoła/

Pobierz: Treść planu, Załącznik graficzny 1, Załącznik graficzny 2, [metadane].


4. Uchwała Nr 198/XXVI/01 Rady miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 maja 2001 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec. /ul. Kuczyńska – tereny przemysłowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej/

Pobierz: Treść planu, Załącznik graficzny, [metadane].


5. Uchwała Nr 208/XXVIII/01 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ciechanowiec. /ul. Mickiewicza – dz. nr 1712/

Pobierz: Treść planu, Załącznik graficzny, [metadane].


6. Uchwała Nr 245/XXXII/02 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec. /ul. Uszyńska – lokalizacja cmentarza/ [Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 9, poz. 206 z 2 kwietnia 2002 roku]

Pobierz: Treść planu, Załącznik graficzny 1, Załącznik graficzny 2, Załącznik graficzny 2a, [metadane].


7. Uchwała Nr 257/XXXVI/02 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 sierpnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec dotyczącej terenu przy ul. Łomżyńskiej.

Pobierz: Treść planu, Załącznik graficzny, [metadane].


8. Uchwała Nr 21/III/02 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Łomżyńskiej, Kościelnej, Dworskiej i Parkowej.

Pobierz: Treść planu, Załącznik graficzny, [metadane].


9. Uchwała Nr 22/III/02 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowiec dotyczącej terenów położonych w rozwidleniu ulic Wińskiej i Sienkiewicza.

Pobierz: Treść planu, Załącznik graficzny, [metadane].


10. Uchwała Nr 201/XXXVI/06 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Ciechanowiec dotyczącej terenów wsi: Tworkowice, Stare Wojtkowice, Wojtkowice-Dady i Wojtkowice-Glinna.

Pobierz: Treść planu, Załącznik graficzny 1, Załącznik graficzny 2, Załącznik graficzny 3, Załącznik graficzny 4, Załącznik graficzny 5, Załącznik 6, Załącznik 7, [metadane].


11. Uchwała Nr 210/XXXVII/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ciechanowiec przy ul. Uszyńskiej

Pobierz: Treść planu, Załącznik graficzny 1, Załącznik 2, Załącznik 3, [metadane]


12. Uchwała Nr 132/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 maja 2020r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przestrzeni publicznej miasta Ciechanowiec

Pobierz: Treść planu


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data wprowadzenia: 2011-11-04

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-06-22

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2011-11-04