Budżet Gminy Ciechanowiec w 2017 roku


Zarządzenie Nr 171/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok


Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2017 r. przedstawionego przez Miasto i Gminę Ciechanowiec

oraz

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030


Uchwała Nr 125/XXI/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 12 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2017


 Zarządzenie Nr 180/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 9 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


 Zarządzenie Nr 183/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


Uchwała Nr 142/XXIV/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


Zarządzenie Nr 196/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


Zarządzenie Nr 199/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


Zarządzenie Nr 208/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za I kwartał 2017 roku


 Uchwała Nr 152/XXVI/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


 Uchwała Nr 155/XXVI/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


Zarządzenie Nr 218/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


Zarządzenie Nr 225/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartał 2017 roku


 Zarządzenie Nr 229/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2017 roku


 Uchwała Nr 159/XXVIII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 września 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 


 Zarządzenie Nr 236/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


 Uchwała Nr 167/XXX/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za III kwartał 2017 roku


 Zarządzenie Nr 242/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


  Zarządzenie Nr 246/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


 Zarządzenie Nr 249/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


Uchwała Nr 183/XXXII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


Zarządzenie Nr 254/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok


Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za rok 2017


 Zarządzenie Nr 275/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 20 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok


Uchwała nr II-00321-27/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ciechanowca sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2018-01-25

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2018-04-12

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-01-29