Budżet Gminy Ciechanowiec w 2021 roku

Informacja z dnia 02.08.2021 roku

 o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za II kwartały 2021 roku


Zarządzenie Nr 95/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Ciechanowiec na 2021 rok


UCHWAŁA Nr II-00310-60/20 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ciechanowiec na 2021 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego


Uchwała Nr 183/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2021


Uchwała Nr RIO.II-00312-22/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Ciechanowiec


Uchwała Nr 199/XXVII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.


Uchwała Nr 208/XXVIII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


Zarządzenie Nr 25/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


Zarządzenie Nr 30/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


Uchwała Nr 215/XXIX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


Informacja z dnia 17 maja 2021 roku

o wykonaniu budżetu Gminy Ciechanowiec za I kwartał 2021 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr 222/XXX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


Uchwała Nr 234/XXX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


Zarządzenie Nr 49/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 2 sierpnia 2021 roku

 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2021 roku


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2020-11-16

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-08-15

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-11-17