Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec na lata 2018 - 2030


Zarządzenie Nr 244/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2018 - 2030


Uchwała nr II-00310-31/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2018 r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto i Gminę Ciechanowiec


Uchwała Nr 180/XXXII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2018 – 2030


Uchwała Nr 205/XXXVI/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2018 – 2030


Zarządzenie Nr 299/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2018 – 2030


Zarządzenie Nr 338/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2018 – 2030


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2017-11-14

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2019-01-02

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-03-26