Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec na lata 2020 - 2032

Zarządzenie Nr 89/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2020 - 2032


  Uchwała Nr II-00311-44/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2019 r.

 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ciechanowiec na lata 2020 - 2032


Uchwała Nr 102/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2020–2032


Zarządzenie Nr 14/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2020 – 2032


Zarządzenie Nr 43/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2020 – 2032


Zarządzenie Nr 62/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2020 – 2032


Zarządzenie Nr 76/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2020 – 2032


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-11-15

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-10-04

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2019-11-15