Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec na lata 2021 - 2033

Zarządzenie Nr 94/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16 listopada 2020 roku

w  sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2021 - 2033


UCHWAŁA Nr II-00311-60/20 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2033


Zarządzenie Nr 18/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26 lutego 2021 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2021 — 2033


Zarządzenie Nr 26/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 marca 2021 roku

 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2033


 Zarządzenie Nr 31/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2033


Zarządzenie nr 40/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2021-2033


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2020-11-16

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-07-12

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-11-16