Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec na lata 2016 - 2030


Zarządzenie Nr 96/15 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016 - 2030


Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016 - 2030

oraz

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2016 r. przedstawionego przez Miasto i Gminę Ciechanowiec


Uchwała Nr 75/XIII/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 stycznia 2016 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016 – 2030


Zarządzenie Nr 135/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016 – 2030


Zarządzenie Nr 148/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016 – 2030


Zarządzenie Nr 162/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016 – 2030


Zarządzenie Nr 177/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2016 – 2030


Zarządzenie Nr 316/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2018 – 2030


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2015-11-12

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2018-10-03

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-03-22