Budżet Gminy Ciechanowiec w 2019 roku


Zarządzenie Nr 327/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok


 Uchwała Nr II-00310-41/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2018 r.

 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ciechanowiec na 2019 r.


Uchwała Nr 13/III/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2019


Uchwała Nr II-00312-24/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej przez Miasto i Gminę Ciechanowiec


Uchwała Nr 31/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Uchwała Nr 38/VII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Uchwała Nr 43/VIII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie Nr 23/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Uchwała Nr 52/IX/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec

za I kwartał 2019 roku


Zarządzenie nr 34/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie Nr 41/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie Nr 42/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rokUchwała Nr 61/X/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rokZarządzenie Nr 47/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Uchwała Nr 67/XII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec

za I kwartał 2019 roku


Zarządzenie Nr 54/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 22 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie Nr 60/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 14 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2019 roku


Uchwała Nr 70/XIII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Uchwała Nr II-00320-33/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Ciechanowca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.


Zarządzenie nr 71/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30 września 2019 r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Uchwała Nr 75/XIV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019rok


Zarządzenie Nr 77/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 11 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec

za III kwartał 2019 roku


Zarządzenie Nr 83/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Uchwała Nr 90/XV/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


  Zarządzenie Nr 92/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Uchwała Nr 101/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie Nr 101/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie Nr 21/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok


Uchwała Nr II-00321-48/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Ciechanowca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.


Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za rok 2019


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2018-11-15

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-07-03

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-11-16