Budżet Gminy Ciechanowiec w 2019 roku


Zarządzenie Nr 327/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok


 Uchwała Nr II-00310-41/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2018 r.

 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ciechanowiec na 2019 r.


Uchwała Nr 13/III/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2019


Uchwała Nr II-00312-24/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej przez Miasto i Gminę Ciechanowiec


Uchwała Nr 31/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Uchwała Nr 38/VII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Uchwała Nr 43/VIII/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie Nr 23/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Uchwała Nr 52/IX/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec

za I kwartał 2019 roku


Zarządzenie nr 34/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie Nr 39/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie Nr 41/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Zarządzenie Nr 42/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2018-11-15

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2019-06-04

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-11-16