Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec na lata 2019 - 2030


Zarządzenie Nr 326/18 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2019 - 2030


Uchwała Nr II-00311-41/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2019 - 2030


Uchwała Nr 12/III/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2019 – 2030


Zarządzenie Nr 12/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2019 – 2030


Zarządzenie Nr 48/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2019 – 2030


Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2019 – 2030


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2018-11-15

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2019-09-03

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-11-16