Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec na lata 2017 - 2030


Zarządzenie Nr 170/16 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 - 2030


Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2017 r. przedstawionego przez Miasto i Gminę Ciechanowiec

oraz

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017-2030


 Uchwała Nr 124/XXI/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 12 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 – 2030


Zarządzenie Nr 197/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 – 2030



Uchwała Nr 156/XXVII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 – 2030


Zarządzenie Nr 237/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 – 2030


Zarządzenie Nr 243/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 – 2030


Zarządzenie Nr 255/17 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2017 – 2030


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2016-11-15

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2018-03-22

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2018-03-22