Budżet Gminy Ciechanowiec w 2020 roku


Zarządzenie Nr 90/19 Burmistrza Ciechanowca z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Ciechanowiec na 2020 rok


 Uchwała Nr II-00310-4419 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ciechanowiec na 2020 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego


Uchwała Nr 103/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 r.

 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2020


Uchwała Nr II-00312-8/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażania opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Ciechanowiec


Zarządzenie Nr 7/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Zarządzenie Nr 24/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Zarządzenie Nr 32/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec

za I kwartał 2020 roku


Zarządzenie Nr 42/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Uchwała Nr 141/XX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Zarządzenie Nr 49/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Zarządzenie Nr 53/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Uchwała Nr 147/XXI/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Zarządzenie Nr 61/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec

za II kwartały 2020 roku


 Uchwała Nr 159/XXII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Uchwała Nr II-00320-55/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie wyrażania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Ciechanowca informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.


Uchwała Nr 166/XXII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Zarządzenie Nr 75/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Zarządzenie Nr 85/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 23 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec

za III kwartały 2020 roku


Uchwała Nr 167/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok


Zarządzenie Nr 24/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok


Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec za rok 2020


UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-29/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ciechanowiec sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-11-15

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2021-04-08

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2019-11-15