Informacja o wykonaniu budżetu gminy Ciechanowiec

za III kwartały 2020 roku

Ciechanowiec, dn. 20.10.2020 rok

Burmistrz Ciechanowca

 

 

Informacja

o wykonaniu budżetu Gminy Ciechanowiec

za III kwartały 2020 roku

 

         Wykonanie budżetu Gminy Ciechanowiec na dzień 30 września 2020 roku przedstawia się następująco:

  1. Dochody planowane w wysokości 43.198.066,56 zł wykonano na kwotę 31.715.059,23 zł, w tym: dochody bieżące wykonano na kwotę 27.865.370,35 zł, a dochody majątkowe wykonano na kwotę 3.849.688,88 zł.

 

  1. Wydatki planowane w wysokości 45.370.481,52 zł wykonano na kwotę 29.106.245,14 zł, w tym: wydatki bieżące wykonano na kwotę 22.305.403,70 zł, a wydatki majątkowe wykonano na kwotę 6.800.841,44 zł.

 

  1. Do dnia 30 września 2020 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty długoterminowe w kwocie 820.000,00 zł.

 

  1. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło 7.230.000,00 zł.

 

  1. Na dzień 30.09.2020 roku zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, Przedszkola w Ciechanowcu, 2 szkół podstawowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wynosiły łącznie 423.677,07 zł.

 

  1. Za III kwartały 2020 roku nadwyżka budżetu wynosiła 2.608.814,09 zł.

 

 

Burmistrz Ciechanowca

 

     Eugeniusz Święcki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Ciechanowcu

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2020-11-23

Wprowadzający: Magdalena Kondraciuk

Modyfikujący: Magdalena Kondraciuk

Data modyfikacji: 2020-11-23

Opublikował: Magdalena Kondraciuk

Data publikacji: 2020-11-23